English
Atlaides solārijam

Katru mēnesi mēs piedāvājam dažādas atlaides visiem Ergoline solāriju apmeklējumiem.
V?na nosl?pums (Vine Secret)

Proced?ra sejai, dekolt? un mugurai
€43 / 30 Ls (proced?ras ilgums 1,5h)

Proced?ra sejai un dekolt?
€35 / 25 Ls (proced?ras ilgums 1,5h)

Proced?ra sejai un visam ?ermenim
€71 / 50 Ls (proced?ras ilgums 2h)

V?nogu kauli?u mikroskopisk??s da??i?as sadarbojas ar ??das ???n??m, m?kstinot ??du, stimul?jot pa??atjauno??an??s procesus, aizkav?jot noveco??anos. T??s ir bag??tas vitam?niem un tauksk??b?m, kalpo k?? dab?gs saules aizsargfiltrs, pal?dz ??dai l?dzsvarot tauko??anos, uz?emt bar?bas vielas un piesaist?t mitrumu. ??da k???s neticami maiga un gluda.

P?c proced?ras pied??v??jam nobaud?t gl??zi v?na.